Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

 

dodano 29/01/2016

" Gospodarka pasieczna z uwzględnieniem zdrowotności pszczół. Jakość produktów pszczelich "


Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych CKP W Pszczelej Woli w dn. 26-28.02.2016

 

>>>>>HARMONOGRAM SZKOLENIA<<<<<<<<

 

 

 

 

dodano 19/11/2015

XXXIV Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy / 4.X.2015 r

dodano 19/11/2015

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Wałczu/11-13.IX.2015

 

dodano 23/09/2015

 

W roku  2015/2016 realizowane będą  następujące kierunki wsparcia:

I.Szkolenie.

II. Zakup przyczep  do przewozu uli.

III. Zakup matek pszczelich i odkładów.

IV. Zakup leków do zwalczania warrozy.

V. Zakup sprzętu pszczelarskiego.

szczegóły:

-   Informacje na temat wsparcia pszczelarstwa w r.2015/16  >>>> pobierz

-   zapotrzebowanie na  matki   >>>> pobierz

-   zapotrzebowanie na odkłady >>>> pobierz

-   zapotrzebowanie na sprzęt >>>> pobierz

-   wykaz  pasiek z podejrzeniem warrozy  >>>> pobierz

 

 

dodano 23/09/2015

Protokół z Walego Zjazdu WZP z dnia 18.04.2015 r.

>>>>pobierz<<<<   plik .pdf 7MB

 

dodano 28/09/2014

Protokół ze Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie
z dnia 05.04.2014 r.

>>>>pobierz<<<<


dodano 22/05/2013

Sprawozdanie z Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 20.04.2013r.

 

>>>>>>pobierz plik  .odt<<<<<<

>>>>>>pobierz plik  .doc<<<<<<

 

 dodano 10/01/2013

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 27.X.2012 r.

1.Wprowadzić formę udokumentowania nadania " Honorowego Członka WZP "
poprzez wręczenie dyplomu.


2.Ożywić stronę internetową WZP w Lublinie poprzez bieżącą aktualizację wszystkich
wydarzeń / zamieszczanie fotografii ,krótkich filmów z odbytych wycieczek i imprez
pszczelarskich oraz prezentację wzorowych pasiek naszych członków /.


3.Zwiększyć ilość tabletek Apiwarolu z 4 do 6 na jedną rodzinę pszczelą,

dodano 22/04/2012

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 21.04.2012 r. w Pszczelej Woli.

 

 Uchwała nr 1

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do przekazywania informacji w miarę możliwości w internecie z posiedzeń Zarządu i ważniejszych informacji dotyczących Pszczelarzy.

 Uchwała nr 2

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do większej współpracy z Wójtami Gmin oraz instytucjami związanymi z rozprowadzaniem środków ochrony roślin.

 Uchwała nr 3

Zobowiązuje się Zarząd do bardziej szczegółowego przedstawiania gospodarki finansowej.

 Uchwała nr 4

Znieść obowiązek organizowania nieodpłatnych spotkań w Pszczelej Woli wprowadzonych uchwałą Walnego Zjazdu WZP z ostatnich lat ubiegłego wieku.

 Uchwała nr 5

Rozszerzyć konkurs " Pszczoła to skarb " o fotografię i inne formy promocji.

 Uchwała nr 6

Przyjęcie planu pracy Zarządu WZP na 2012 r. w/projektu przedstawionego przez prezesa WZP.

 

 

dodano 18/03/2011

 

W przypadku zatruć pszczół prosimy kontaktować sie z jednostkami terenowymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasienictwa

 

 

 

 

...
Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie:

Kliknij tu by pobrać kodeks w pliku .doc (98kb)

 

Strona główna | Aktualności | Kalendarium | Dom Miodu | Statut | Koła pszczelarzy | Władze | Galeria | Kontakt | Linki
XHTML 1.0 Strict, CSS.