Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

 

dodano 27/06/2015

 

 XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

na które serdecznie zapraszają:

Zarząd i brać pszczelarska Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży 

Burmistrz Miasta Wałcza

Starosta Powiatu Wałeckiego

 

Program 

Piątek  11 września 2015 r.

 • Godz. 08:00 - 19:00     Przyjazd uczestników, zakwaterowanie.

 Biuro imprezy - Stadion Miejski w Wałczu (odbiór bonów i materiałów informacyjnych

 • Godz. 08:00 - 18:00   Wycieczki krajoznawcze po ciekawych zakątkach Ziemi Wałeckiej i ościennych Gminach oraz odwiedziny w pasiekach według propozycji podanych w załączniku
 • Godz. 15:00      Rozpoczęcie festynu i kiermaszu artykułów pszczelarskich, ekologicznych i branżowych  -  Stadion Miejski w Wałczu
 • Godz. 14:00 - 15:00    Obiad
 • Godz. 18:00      Oficjalne otwarcie wystawy o tematyce pszczelarskiej  w Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14
 • Godz. 19:00 - 20:00    Kolacja (we własnym zakresie)

 

Sobota  12 września 2015 r.

Śniadanie w miejscu zakwaterowania (w ramach noclegu)

 

 • Godz. 09:00   Kiermasz artykułów pszczelarskich, ekologicznych i stoisk promujących region
 • Godz. 09:00      Zbiórka i przemarsz pocztów sztandarowych - Plac Wolności

                        (obok Urzędu Miasta) w Wałczu

 • Godz. 10:00      Uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy

z udziałem pocztów sztandarowych  -  Stadion Miejski w Wałczu

 • Godz. 11:30      Oficjalna uroczystość otwarcia XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza z udziałem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości  -  Stadion Miejski w Wałczu
 • Godz. 13:00 - 19:00     Prezentacje i występy  artystyczne
 • Godz. 14:00 - 15:00    Obiad 
 • Godz. 16:00 - 19:00    Seminarium popularno-naukowe według załącznika
 • Godz. 19:00 - 20:00    Kolacja (we własnym zakresie)
 • Godz. 20:00 - 24.00    Zabawa taneczna

 

Niedziela  13 września 2015r.

Śniadanie w miejscu zakwaterowania (w ramach noclegu)

 

 • Godz. 09:00       Kiermasz artykułów pszczelarskich, ekologicznych i stoisk promujących region
 • Godz. 11:00 - 13:00    Występy i prezentacje artystyczne
 • Godz. 13:00      Oficjalne zakończenie XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Wałczu
 • Godz. 13:30 - 15:00    Obiad 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w obchodach oraz zgłoszenia wystawców będą przyjmowane do 10 lipca 2015 r.

Zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej: www.rzpchodziez.pl/

 

Kontakt: rzp@wp.pl , Tel. 672829732, 539275635, 667751763

 

 

 

dodano 27/06/2015

 

Informacja dla pszczelarzy, którzy zawarli umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego w 2015 r.


Zgodnie z paragrafem 5 umowy


W celu uzyskania refundacji odbiorca końcowy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć podmiotowi uprawnionemu w terminie do 30.06.2015 r. następujące dokumenty:


1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego sprzętu czytelnym imieniem i nazwiskiem dwie kserokopie faktur/rachunków dokumentujące poniesione wydatki, określających m. in. liczbę zakupionego sprzętu, typ, producenta oraz ich cenę jednostkową,


2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem dwie kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (wyłącznie: przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków bankowych). Nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierające adnotację, że zostały sporządzone na podstawie Ustawy prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

 

dodano 27/06/2015

 

Pismo do prezesów dot. zaopatrzenia w matki i odkłady

>>>>do pobrania

 

-Wykaz odbiorców matek w 2015 r. >>>>>do pobrania
-Wykaz odbiorców odkładów w 2015 r. >>>>>do pobrania

-Pokwitowanie odbioru matek iodkładów w 2015 r. >>>>>do pobrania 

 

 

 

 

dodano 28/09/2014

Protokół ze Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie
z dnia 05.04.2014 r.

 

>>>>pobierz<<<<

dodano 22/05/2013

Sprawozdanie z Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 20.04.2013r.

 

 

>>>>>>pobierz plik  .odt<<<<<<

>>>>>>pobierz plik  .doc<<<<<<

 

 

 dodano 10/01/2013

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 27.X.2012 r.

1.Wprowadzić formę udokumentowania nadania " Honorowego Członka WZP "
poprzez wręczenie dyplomu.


2.Ożywić stronę internetową WZP w Lublinie poprzez bieżącą aktualizację wszystkich
wydarzeń / zamieszczanie fotografii ,krótkich filmów z odbytych wycieczek i imprez
pszczelarskich oraz prezentację wzorowych pasiek naszych członków /.


3.Zwiększyć ilość tabletek Apiwarolu z 4 do 6 na jedną rodzinę pszczelą,

dodano 22/04/2012

 

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 21.04.2012 r. w Pszczelej Woli.

 

 Uchwała nr 1

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do przekazywania informacji w miarę możliwości w internecie z posiedzeń Zarządu i ważniejszych informacji dotyczących Pszczelarzy.

 Uchwała nr 2

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do większej współpracy z Wójtami Gmin oraz instytucjami związanymi z rozprowadzaniem środków ochrony roślin.

 Uchwała nr 3

Zobowiązuje się Zarząd do bardziej szczegółowego przedstawiania gospodarki finansowej.

 Uchwała nr 4

Znieść obowiązek organizowania nieodpłatnych spotkań w Pszczelej Woli wprowadzonych uchwałą Walnego Zjazdu WZP z ostatnich lat ubiegłego wieku.

 Uchwała nr 5

Rozszerzyć konkurs " Pszczoła to skarb " o fotografię i inne formy promocji.

 Uchwała nr 6

Przyjęcie planu pracy Zarządu WZP na 2012 r. w/projektu przedstawionego przez prezesa WZP.

 

 

dodano 18/03/2011

 

W przypadku zatruć pszczół prosimy kontaktować sie z jednostkami terenowymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasienictwa

 

 

 

 

...
Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie:

Kliknij tu by pobrać kodeks w pliku .doc (98kb)

 

 

Strona główna | Aktualności | Kalendarium | Dom Miodu | Statut | Koła pszczelarzy | Władze | Galeria | Kontakt | Linki
XHTML 1.0 Strict, CSS.