Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

 

 

dodano 22/05/2015

 

II TARGI PSZCZELARZY I RZEMIOSŁA PSZCZELARSKIEGO

X LUBELSKIE MIODOBRANIE

XV EUROPEJSKIE SPOTKANIE MLODYCH PSZCZELARZY

pzp-logo     ckp-logo  

Pszczela Wola 2015

Dyrekcja i Pracownicy ZSR CKP w Pszczelej Woli

Urząd Marszałkowski w Lublinie

PZP

WZP w Lublinie

Koło Pszczelarzy w Pszczelej Woli

 

Serdecznie zapraszają

do wzięcia udziału

w

II TARGI PSZCZELARZY I RZEMIOSŁA PSZCZELARSKIEGO

X LUBELSKIE MIODOBRANIE

XV EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH PSZCZELARZY

 

Pszczela Wola 24 MAJA 2015 ROKU

  

 

Wstęp wolny dla stoisk branży pszczelarskiej. Otwarcie stoisk o godzinie 9:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodano 1/04/2015

 

dodano 21/01/2015

 

Sprawy  organizacyjne  2015 r.

1.Składki członkowskie 2015 r.


  W sprawie wysokości składki członkowskiej na 2015 r. Zarząd WZP postanowił utrzymać jej wysokość jak w roku ubiegłym z tym , że składać się będzie z części stałej w wysokości 40 zł i drugiej części składki członkowskiej wynikającej z ilości posiadanych rodzin pszczelich pomnożonych przez 2 zł / przykład członek posiadający 5 rodzin zapłaci składkę członkowską w wysokości 50 zł, posiadający 10 rodzin 60zł /. Podział składki pozostaje bez zmian 50 % pozostaje w Kole, 50% należy odprowadzić do WZP z tego 40 % zostanie odprowadzone do PZP .
Termin opłacenia składek zgodnie ze statutem WZP upływa z dniem 31.03.2015 .

2 Ubezpieczenie pasiek 2015 r.

 Przedstawicielstwo ubezpieczeniowe UNIQA utrzymuje zasady ubezpieczenia OC z tytułu działalności tj. prowadzenia pasieki . Składka wynosi 5,50 zł od pasieki do 50 rodzin pszczelich. Każda rozpoczęta czy cała pięćdziesiątka liczy się jako następna pasieka. Suma ubezpieczenia 30 000 zł ,limit na jedno zdarzenie 15000 zł franszyza integralna 50 zł. Ubezpieczenie obejmuje osoby trzecie nie obejmuje członków rodziny.

3.Szkolenie

 W dniach 13-15.02.2015 r. odbędzie się w Pszczelej Woli szkolenie n/t "Gospodarka pasieczna wobec istniejących zagrożeń dla pszczół "
  Chętnych na szkolenie należy zgłaszać do Biura WZP w terminie do 05.02.2015 r. z zaznaczeniem czy dany uczestnik będzie korzystał z noclegów i wyżywienia, czy tylko z wyżywienia i w jakim zakresie. Opłatę za noclegi i wyżywienie dokonują uczestnicy szkolenia bezpośrednio do Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli w dniu rozpoczęcia szkolenia tj.13.02.2015 r. Koszt uczestnictwa w szkoleniu / noclegi i wyżywienie wynosi 100 zł.

>>>>>harmonogram szkolenia<<<<<

 

 

dodano 28/09/2014

Protokół ze Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie
z dnia 05.04.2014 r.

 

>>>>pobierz<<<<

dodano 22/05/2013

Sprawozdanie z Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 20.04.2013r.

 

 

>>>>>>pobierz plik  .odt<<<<<<

>>>>>>pobierz plik  .doc<<<<<<

 

 

 dodano 10/01/2013

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 27.X.2012 r.

1.Wprowadzić formę udokumentowania nadania " Honorowego Członka WZP "
poprzez wręczenie dyplomu.


2.Ożywić stronę internetową WZP w Lublinie poprzez bieżącą aktualizację wszystkich
wydarzeń / zamieszczanie fotografii ,krótkich filmów z odbytych wycieczek i imprez
pszczelarskich oraz prezentację wzorowych pasiek naszych członków /.


3.Zwiększyć ilość tabletek Apiwarolu z 4 do 6 na jedną rodzinę pszczelą,

dodano 22/04/2012

 

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 21.04.2012 r. w Pszczelej Woli.

 

 Uchwała nr 1

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do przekazywania informacji w miarę możliwości w internecie z posiedzeń Zarządu i ważniejszych informacji dotyczących Pszczelarzy.

 Uchwała nr 2

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do większej współpracy z Wójtami Gmin oraz instytucjami związanymi z rozprowadzaniem środków ochrony roślin.

 Uchwała nr 3

Zobowiązuje się Zarząd do bardziej szczegółowego przedstawiania gospodarki finansowej.

 Uchwała nr 4

Znieść obowiązek organizowania nieodpłatnych spotkań w Pszczelej Woli wprowadzonych uchwałą Walnego Zjazdu WZP z ostatnich lat ubiegłego wieku.

 Uchwała nr 5

Rozszerzyć konkurs " Pszczoła to skarb " o fotografię i inne formy promocji.

 Uchwała nr 6

Przyjęcie planu pracy Zarządu WZP na 2012 r. w/projektu przedstawionego przez prezesa WZP.

 

 

dodano 18/03/2011

 

W przypadku zatruć pszczół prosimy kontaktować sie z jednostkami terenowymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasienictwa

 

 

 

 

...
Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie:

Kliknij tu by pobrać kodeks w pliku .doc (98kb)

 

 

Strona główna | Aktualności | Kalendarium | Dom Miodu | Statut | Koła pszczelarzy | Władze | Galeria | Kontakt | Linki
XHTML 1.0 Strict, CSS.