• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Witamy na stronie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy!

Węza pszczela to niezwykle ważny element budowy ula. Pomaga pszczołom zapewnić czystość oraz prawidłowo odbudowywać plastry. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Lublinie otrzymali węzę o wartości 203 174 zł.

Celem projektu jest ograniczenie nagromadzania się szkodliwych patogenów w rodzinach pszczelich, co spowoduje poprawę żywotności rodzin pszczelich przez to zwiększy się dostępność zapylaczy w środowisku. Wymiana węzy na nową wpłynie również pozytywnie na jakość produktów pszczelich oferowanych przez około 2439 pszczelarzy.  .

        Węza w ilości 3503 kg została zakupiona od dwóch dostawców którzy dostarczyli ja do prezesów kół. Węza przydzielona została proporcjonalnie do posiadanych rodzin pszczelich 0,0437kg do rodziny pszczelej. Producenci węzy dostarczyli wyniki badań które potwierdziły iż jest ona wolna od przetrwalników zgnilca amerykańskiego pszczół oraz o braku obecności substancji obcych takich jak parafina i stearyna.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach zadania publicznego „Zakup i dystrybucja węzy pszczelej wśród członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie”. W ramach tego działania Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przeznaczył pół miliony złotych na zakup węzy przez lubelskich pszczelarzy. Sukces programu sprawił, że planowana jest jego kontynuacja także w kolejnych latach.

img_20240503_175002.jpgimg_20240503_175002.jpgimg_20240503_195212.jpgimg_20240505_222432.jpgimg_20240603_072004.jpgimg_20240603_072011.jpgimage0000005-1.jpg

 

 


 

 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie jest dobrowolną niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą prawa i interesy pszczelarzy zrzeszonych w związku. Działa na zasadzie rolniczego zrzeszenia branżowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32 poz.217/. Terenem działania związku jest obszar województwa z przed 1999r. i innych terenów, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności.

Celem Związku jest stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy. Na terenie działalności Związku istnieje 48 Kół w których zrzeszonych jest na dzień 31.07.2020 r. 2450 członków posiadających 74700 rodzin pszczelich.

Swoją działalność Związek opiera na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy, jak również poprzez prowadzenie działanlości gospodarczej. Majątek Związku stanowi dom wraz z działką przy ul. Hipotecznej 3, w którym mieści się siedziba Związku oraz "DOM MIODU" prowadzący sprzedaż miodów naturalnych bezpośrednio z pasieki, miodów pitnych, wyrobów z wosku, apiterapeutyków, węzy pszczelej, uli, sprzętu i narzędzi pszczelarskich, kosmetyków produkowanych na bazie produktów pszczelich oraz wyrobów cukierniczych.


Apel dotyczący stosowania oprysków

Rolniku / sadowniku / ogrodniku – jeśli chcesz korzystać z zapylającej pracy pszczół i osiągać tym samym wyższe plony – ta informacja jest właśnie dla CIEBIE.

Apelujemy o właściwe stosowanie oprysków, tak by nie szkodziły pszczołom!

Pszczelarzy nie trzeba przekonywać, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin, szczególnie insektycydów, są zagrożeniem dla pszczół i innych owadów zapylających.

Jak więc stosować środki ochrony roślin, aby ograniczyć do minimum zagrożenie?
Polecamy uwadze „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”, opracowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Kodeks ten został opracowany w ramach Programu Wieloletniego IOR-PIB i finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – tutaj link do tego “Kodeksu…” Zachęcamy do lektury.

Warto pamiętać, że pszczelarz może zgodnie z przepisami zwrócić się z wnioskiem do rolników o informację o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki (w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg). Zaś stosujący środki ochrony roślin ma obowiązek takiej informacji udzielić.

Każdą stwierdzoną nieprawidłowość w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgłaszać należy do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Polecamy również broszurę „Ochrona zapylaczy podczas stosowania Środków ochrony roślin” (MRiRW) okładka i broszura.

 


Jak wykonywać opryski bez szkody dla zapylaczy? Fot. WKo

Aktualności

więcej »