• 100 milionów lat!

  Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

  czytaj więcej

  trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Witamy na stronie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy!

wksp[1].jpg 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie informuje:

 1. Składka członkowska i ulowa na 2018 r. pozostaje na poziomie lat ubiegłych i wynosi: Członkowska 40 zł., ulowa 2 zł od rodziny pszczelej.
  Z tego 50 % pozostaje w kole, 50 % należy przesłać do WZP w terminie do 31.03.2018 r.
 2. W dn. 9-11.02.2018 r. w Pszczelej Woli odbędzie się szkolenie w ramach mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich.

Tematy Szkolenia:

 • „Botaniczne i geograficzne uwarunkowania jakości miodu.”
 • „Aktywność biologiczna miodów w ocenie laboratoryjnej.”
 • „Innowacyjne formy promocji miodów szansą na wzrost konsumpcji”.
 • „Różne modele gospodarki pasiecznej w Polsce i za granicą dostosowane do warunków klimatyczno – pożytkowych.”
 • „Odnawianie stanu rodzin pszczelich poprzez tworzenie odkładów”.
 • „Otwarty obieg wosku w pasiece jako strategia eliminująca pozostałości środków leczniczych”.
 • „Prawidłowe przygotowanie rodzin do zimowli i opieka zimowa – czy to nadal problem?”
 • „Model gospodarki pasiecznej oraz organizacja pracy w pasiece na przykładzie pasieki wędrownej „Imkerei Ullmann” w Niemczech”.
 • „Rozwiązywanie problemów transportu pszczół na pożytki”.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120 zł. Noclegi z wyżywieniem. Samo wyżywienie: obiad – 20 zł., śniadanie: 15 zł., kolacja: 15 zł.
Opłaty dokonają osobiście uczestnicy szkolenia w Pszczelej Woli przed jego rozpoczęciem tj. 9.02.2018 r. w godz. 1200 – 1400.

Chętnych na udział w szkoleniu prosimy zgłaszać do Biura Związku w terminie do 31.01.2018 r., z podaniem warunków – czy z noclegami i wyżywieniem czy tylko wyżywienie ( jakie – śniadanie, obiad, kolacja) i w którym dniu.

 


 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie jest dobrowolną niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą prawa i interesy pszczelarzy zrzeszonych w związku. Działa na zasadzie rolniczego zrzeszenia branżowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32 poz.217/. Terenem działania związku jest obszar województwa z przed 1999r. i innych terenów, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności.

Celem Związku jest stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy. Na terenie działalności Związku istnieje 47 Kół w których zrzeszonych jest na dzień 31.07.2016 r. 1978 członków posiadających 58 585 rodzin pszczelich.

Swoją działalność Związek opiera na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy, jak również poprzez prowadzenie działanlości gospodarczej. Majątek Związku stanowi dom wraz z działką przy ul. Hipotecznej 3, w którym mieści się siedziba Związku oraz "DOM MIODU" prowadzący sprzedaż miodów naturalnych bezpośrednio z pasieki, miodów pitnych, wyrobów z wosku, apiterapeutyków, węzy pszczelej, uli, sprzętu i narzędzi pszczelarskich, kosmetyków produkowanych na bazie produktów pszczelich oraz wyrobów cukierniczych.

Aktualności

V Jarmark Pszczelarski

2018-06-14 11:00:20

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na V Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 29 września 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

więcej »