• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Witamy na stronie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy!

 

Szanowni Pszczelarze

 

 

 

Z radością pragnę przekazać Państwu informację o uruchomieniu pierwszego w Polsce Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich. Obiekt powstał dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Mieści się on na terenie Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Inkubator Pszczelarstwa powstał, aby pomóc początkującym pszczelarzom w pozyskaniu i sprzedaży własnych produktów bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Produkt, który będzie wytworzony w Inkubatorze będzie bezpieczny pod względem sanitarnym i gotowy do sprzedaży. Do Państwa dyspozycji oddajemy linię technologiczną, gdzie będzie można wykonać następujące czynności: odsklepianie plastrów, odwirowanie, kremowanie i konfekcjonowanie miodu. Inkubator wyposażony jest również w część edukacyjno-szkoleniową, gdzie mogą Państwo organizować lub uczestniczyć w szkoleniach, prelekcjach, pokazach czy warsztatach, oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi pszczelarzami.

 

Osoby korzystające z nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia Inkubatora ponoszą jedynie koszty eksploatacyjne. Użytkownicy samodzielnie będą przetwarzali miód, korzystając z usługi udostępnienia powierzchni i urządzeń Inkubatora. Przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni z obsługi udostępnianych urządzeń przez osobę sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

 

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością i ofertą Inkubatora Pszczelarstwa zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej (inkubator.powiat.lublin.pl), na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rezerwacji. W razie pytań i wątpliwości mogą się Państwo kontaktować telefonicznie (tel. 81 503-22-19, 726 190 027)         i poprzez e-mail inkubator@powiat.lublin.pl.

 

 

 

Z poważaniem

 

Anna Jednous

 

Kierownik Inkubatora Pszczelarstwa

 

 

 

Szanowni Rolnicy i Sadownicy

 

                                  Znajdujemy się obecnie w sytuacji wymagającej od nas wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi. Nasze codzienne życie uległo diametralnej zmianie.

 

Niemniej jednak, życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.

 

Kierujemy do Was tych kilka słów właśnie teraz, przed rozpoczęciem wiosennych prac, aby przede wszystkim podziękować za Waszą ciężką pracę i poświęcenie na rzecz wszystkich mieszkańców naszego regionu i kraju.

Jednocześnie pragniemy zaapelować do Państwa o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie realizacji prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin. W obecnej sytuacji epidemiologicznej każde osłabienie organizmu może narazić Państwa na niebezpieczeństwo.

Prosimy również o zrozumienie i wsparcie dla lubelskich pszczelarzy. Od wieków współpracujecie ze sobą dla dobra przyrody i rolnictwa. W tym szczególnym czasie współpraca i wzajemne zrozumienie są nam szczególnie potrzebne.  

Drodzy Państwo!

Polacy oczekują od rolników, sadowników i pszczelarzy produkcji zdrowej żywności o najwyższej jakości, która zapewni nam bezpieczeństwo żywnościowe.

Ogromnie cieszą nas opinie, że możemy być wzorem dla innych województw w kwestii współdziałania i budowania dobrych relacji między rolnikami i pszczelarzami.

Odpowiedzialność i solidarność są nam dzisiaj szczególnie potrzebne.

Pamiętajmy, że wzajemne zrozumienie i szacunek pozwolą rozwijać się na terenie województwa lubelskiego zarówno rolnictwu, jak i pszczelarstwu, dla dobra nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

 

Sygnatariusze listu intencyjnego
w sprawie prowadzenia wspólnych działań
na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły
dla środowiska i człowieka

 


 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie jest dobrowolną niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą prawa i interesy pszczelarzy zrzeszonych w związku. Działa na zasadzie rolniczego zrzeszenia branżowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32 poz.217/. Terenem działania związku jest obszar województwa z przed 1999r. i innych terenów, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności.

Celem Związku jest stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy. Na terenie działalności Związku istnieje 48 Kół w których zrzeszonych jest na dzień 31.07.2016 r. 1978 członków posiadających 58 585 rodzin pszczelich.

Swoją działalność Związek opiera na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy, jak również poprzez prowadzenie działanlości gospodarczej. Majątek Związku stanowi dom wraz z działką przy ul. Hipotecznej 3, w którym mieści się siedziba Związku oraz "DOM MIODU" prowadzący sprzedaż miodów naturalnych bezpośrednio z pasieki, miodów pitnych, wyrobów z wosku, apiterapeutyków, węzy pszczelej, uli, sprzętu i narzędzi pszczelarskich, kosmetyków produkowanych na bazie produktów pszczelich oraz wyrobów cukierniczych.