• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Aktualności

Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Delegatów 27.09.2020

2020-10-09 10:10:16

W dniu 27.09.2020r w Pszczelej Woli odbył się Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Delegatów. Otwarcia dokonał prezes Piotr Różyński witając przybyłych delegatów, honorowych członków, oraz prezesów kół. Podziękował za tak liczne przybycie w trakcie trwania pandemii. Poinformował, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy wystarczająca ilość Delegatów, aby obrady mogły odbyć w pierwszym terminie. Protokół ze Zjazdu w załączeniu.

V Jarmark Pszczelarski

2018-06-14 11:00:20

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na V Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 29 września 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

XXXV Wojewódzkie Kraśnickie Spotkanie Pszczelarzy

2016-09-22 11:04:50

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie ma przyjemność serdecznie zaprosić na XXXV Wojewódzkie Kraśnickie Spotkanie Pszczelarzy, które odbędą się 2 października 2016 roku. Uroczystości rozpocznie msza swięta...

Programy wsparcia pszczelarstwa 2016/17

2016-08-25 14:59:20

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie informuje, że 5.07.2016 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy program Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich na lata 2016/17, 2017/18 i 2018/19...

Warunki ubiegania się o refundację kosztów

2016-08-24 12:48:21

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Protokół ze Zjazdu Delegatów WZP

2016-08-24 12:44:15

Na dzień 16.04.2016r zarząd WZP w Lublinie zarządził sprawozdawczy Zjazd Delegatów WZP w Lublinie wynikający ze statutu. Zjazd odbył się w Pszczelej Wolo, a obrady otworzył Prezes Zarządu Stanisław Różyński o godzinie 9:30 jako pierwszy termin rozpoczęcia obrad...