• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Zakup sprzętu pszczelarskiego 2023r

Zakup Sprzętu pszczelarskiego 2023r

Deklaracja dla pszczelarzy człoków WZP Lublin na zakup sprzętu pszczelarskiego 2023r

W związku ze zmianami w interwencji w sektorze pszczelarstwa na lata 2023-2027 otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytyczne odnośnie zakupu sprzętu pszczelarskiego w sezonie 2023.

Ministerstwo po konsultacjach ze środowiskami pszczelarskimi ustaliło katalog sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Refundacji będą podlegały:

-miodarki

-odstojniki

-dekrystalizatory

-stoły do odsklepiania plastrów

-suszarki do suszenia obnóży pyłkowych

-topiarki do wosku

-urządzenia do kremowania miodu

-refraktometry

-wózki ręczne do transportowania uli

-wialnie do pyłku

-ule lub ich elementy

-kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

-urządzenia do omiatania pszczół

-poławiacze pyłku

-sprzęt do pozyskiwania pierzgi

-wagi pasieczne

-pakiety ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu)

-kamery cyfrowe (wartość refundacji do 300 zł za kamerę)

Zakup wyżej wymienionych sprzętów można dokonywać od 1 stycznia 2023r z zastrzeżeniem iż pszczelarz musi posiadać numer weterynaryjny pasieki, numer producenta rolnego EP (ARIMR) oraz wprowadza produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach RHD lub SB). Kwota refundacji nie może przekroczyć 100zł x ilość rodzin deklarowanych na dzień składania wniosku oraz nie więcej niż 60% wartości netto zakupionego sprzętu. Sprzęt musi być nowy, zakupiony na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na pszczelarza, zapłata w formie bezgotówkowej (najlepiej przelewem z własnego konta bankowego).

Przed zakupem prosimy o wypełnienie zapotrzebowania i dostarczenie go do biura WZP Lublin.