• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

„WSPARCIE RYNKUPRODUKTÓW PSZCZELICH” NA LATA 2020-2022

„WSPARCIE RYNKUPRODUKTÓW PSZCZELICH” NA LATA 2020-2022

 

Jednym  z  elementów  Wspólnej  Polityki  Rolnej  Unii  Europejskiej  jest  wsparcie finansowe   działań prowadzonych   na   terenie   państw   członkowskich   Wspólnoty  w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Wsparcie  to  służy  przede  wszystkim  poprawie  jakości  miodu  oraz  wzmocnieniu poszczególnych  ogniw  związanych  z  produkcją i  zbytem  produktów  pszczelich, a   w   dalszej   perspektywie   wpływa   na   stopniową i   trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

Korzystanie  z  dofinansowania  działań prowadzonych  w  sektorze  pszczelarskim  jest możliwe   na   podstawie   zatwierdzonego   przez   Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 121/2019 Prezesa ARiMR z dnia 17 września 2019 r.