• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Sprawozdanie z Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 20.04.2013r.

Otwarcia zjazdu dokonał prezes WZP mgr inż. Stanisław Różyński, powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości informując, że obrady mogą się rozpocząć, gdyż wg listy obecności na Zjazd przybyło 67 delegatów na 97 uprawnionych do udziału w Zjeździe co stanowi ponad połowę zaproszonych delegatów. Upoważnia do przeprowadzenia obrad w pierwszym terminie t.j. o godzinie 9:30. Zjazd jest zdolny do obrad i podejmowania wiążących uchwał.

Kontynuując wystąpienie powitał zaproszonych honorowych gości Stanisława Leszczyńskiego „ambasadora Lubelszczyzny” i Pana Jana Skubika.

Prezes WZP Stanisław Różyński wręczył dyplom honorowego członka WZP dla Pana  Jana  Skubika nieobecnego w czasie spotkania opłatkowego w U.W w Lublinie.

Czytaj więcej...