• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 21.04.2012 r. w Pszczelej Woli.

Uchwała nr 1

Zobowiązuje się Zarząd WZP do przekazywania informacji w miarę możliwości w internecie z posiedzeń Zarządu i ważniejszych informacji dotyczących Pszczelarzy.

Uchwała nr 2

Zobowiązuje się Zarząd WZP do większej współpracy z Wójtami Gmin oraz instytucjami związanymi z rozprowadzaniem środków ochrony roślin.

Uchwała nr 3

Zobowiązuje się Zarząd do bardziej szczegółowego przedstawiania gospodarki finansowej.

Uchwała nr 4

Znieść obowiązek organizowania nieodpłatnych spotkań w Pszczelej Woli wprowadzonych uchwałą Walnego Zjazdu WZP z ostatnich lat ubiegłego wieku.

Uchwała nr 5

Rozszerzyć konkurs " Pszczoła to skarb " o fotografię i inne formy promocji.

Uchwała nr 6

Przyjęcie planu pracy Zarządu WZP na 2012 r. w/projektu przedstawionego przez prezesa WZP.