• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 27.X.2012 r.

  1. Wprowadzić formę udokumentowania nadania " Honorowego Członka WZP " poprzez wręczenie dyplomu.
  2. Ożywić stronę internetową WZP w Lublinie poprzez bieżącą aktualizację wszystkich wydarzeń / zamieszczanie fotografii ,krótkich filmów z odbytych wycieczek i imprez pszczelarskich oraz prezentację wzorowych pasiek naszych członków /.
  3. Zwiększyć ilość tabletek Apiwarolu z 4 do 6 na jedną rodzinę pszczelą,