• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Warunki ubiegania się o refundację kosztów

Jednym  z  elementów  Wspólnej  Polityki  Rolnej  Unii  Europejskiej  jest  wsparcie finansowe   działań prowadzonych   na   terenie   państw   członkowskich   Wspólnoty  w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Wsparcie  to  służy  przede  wszystkim  poprawie  jakości  miodu  oraz  wzmocnieniu poszczególnych  ogniw  związanych  z  produkcją i  zbytem  produktów  pszczelich, a   w   dalszej   perspektywie   wpływa   na   stopniową i   trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

Korzystanie  z  dofinansowania  działań prowadzonych  w  sektorze  pszczelarskim  jest możliwe   na   podstawie   zatwierdzonego   przez   Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 został  opracowany  przez  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  i  przekazany  do Komisji  Europejskiej  w  marcu  2016  r.  Komisja  Europejska,  w  drodze  decyzji  z  dnia 05  lipca  2016  roku,  zaakceptowała  kierunki  i środki  finansowe  proponowanych działań. 

Agencja Rynku Rolnego w uzgodnieniu zMinisterstwemRolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  rozpoczyna  działania  w  ramach  mechanizmu  na  lata  2016/2017, 2017/2018   i   2018/2019   poprzez   publikację na   stronie   internetowej   Agencji i udostępnienie  w  siedzibie  Centrali  ARR  oraz  w  Oddziałach Terenowych  ARR zaproszenia  do  składania  projektów  na  realizację działań określonych  w  KPWP w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Czytaj więcej...

  • ico_pdf Warunki ubiegania się o refundację kosztów - warunki_wpm_2016.pdf [2016-08-29 11:57, 226.68 kB]